OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Janów – Nikiszowiec, ul. Górniczego Dorobku

NUMER OBRĘBU

0008

KARTA MAPY

1

NUMERY DZIAŁEK

1993/86; 1948/86

POWIERZCHNIA

12ha

BONITACJA

RIIIb; RIVa; ŁIII; LzIII; N

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 79 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr X/194/07 z dnia 28.05.2007 r

W trakcie sporządzania – nr 210 p https://bip.katowice.eu/PublishingImages/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/tekst%20uchwały%20-%20przystąpienie%20210p.pdf

OZNACZENIE W MPZP

1P, U

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • obiekty produkcyjne
  • składy
  • magazyny

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • usługi nieuciążliwe
  • zieleń urządzona

UWAGI

Ze względu na zrealizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową, wskazana jest zmiana przeznaczenia mpzp dla pozostałego obszaru na usługi nieuciążliwe i towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

Podobne wpisy