OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Wende

NUMER OBRĘBU

0005

KARTA MAPY

3

NUMERY DZIAŁEK

1457/2

POWIERZCHNIA

2,7ha

BONITACJA

Bz; RIVb;

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 145 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXIV/504/16 z dnia 27.04.2016 r

OZNACZENIE W MPZP

04U

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi: administracyjno-biurowe, turystyczne, konsumpcyjne, handlu detalicznego, sportu i rekreacji; parkingi w tym wielopoziomowe.

ulica Wende

Similar Posts