OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Roździeńska

NUMER OBRĘBU

0005

KARTA MAPY

4

NUMERY DZIAŁEK

1087/57; 1093/30

POWIERZCHNIA

0,7ha

BONITACJA

B; Ba

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 76 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr VII/93/07 z dnia 26.02.2007 r.

OZNACZENIE W MPZP

4P,U– Tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • obiekty i urządzenia produkcyjne w tym wysokich technologii
  • obiekty biurowe, składy i magazyny, obiekty gastronomii, rzemiosła
  • obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • funkcje mieszkalne w obrębie obiektów usługowych
  • usługi handlu
  • zagospodarowanie towarzyszące
  • urządzenia oraz sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego

ulica Roździeńska

Similar Posts