OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Bogucice, ul. Olimpijska

NUMER OBRĘBU

0002

KARTA MAPY

28;29

NUMERY DZIAŁEK

21/38; 1/21;74/60

POWIERZCHNIA

0,91ha

BONITACJA

B; Bi

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący Nr 178 -Uchwała Nr XX/478/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28.05.2020

OZNACZENIE W MPZP

3UM – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • zabudowa usługowo – mieszkaniowa

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

  • obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000,0 m2 , wbudowane w obiekty usługowe lub usługowo – mieszkaniowe, których łączna powierzchnia sprzedaży może wynosić powyżej 2000,0 m2 , przy czym powierzchnia całkowita usług handlu detalicznego nie może przekroczyć 20% powierzchni całkowitej budynku,
  • nadziemne garaże wielopoziomowe.

ulica Olimpijska

Podobne wpisy