OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Śródmieście, al. Korfantego

NUMER OBRĘBU

0001

KARTA MAPY

24

NUMERY DZIAŁEK

15/23; 15/5; 15/21; 16/18; 16/7; 16/22

POWIERZCHNIA

0,75ha

BONITACJA

15/23 Bz; 15/5, 16/7 Bp; 15/21, 16/18 Bi; 16/22 dr

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 119 – UCHWAŁA NR XX/442/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 marca 2012 r.

Obowiązujący nr 173 – Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2019 r.

OZNACZENIE W MPZP

Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

 • usługi biurowe;
 • usługi hotelowe
 • usługi działalności konferencyjnej, kongresowej i wystawienniczej
 • usługi handlu, w tym handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1 ppkt a)
 • mieszkaniowe wielorodzinne
 • usługi gastronomii
 • usługi rozrywki
 • usługi rekreacji
 • usługi kultury i nauki
 • usługi administracji

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • usługi informacji turystycznej
 • usługi inne
 • garaże wbudowane w kondygnacjach nadziemnych
 • obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego
 • garaże podziemne
 • ciągi piesze, pieszo – jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy
 • infrastruktura techniczna
 • zieleń urządzona

Aleja Korfantego

Similar Posts