Ulica Górniczego Dorobku

LOKALIZACJA Dzielnica Janów – Nikiszowiec, ul. Górniczego Dorobku NUMER OBRĘBU 0008 KARTA MAPY 1 NUMERY DZIAŁEK 1993/86; 1948/86 POWIERZCHNIA 12ha BONITACJA RIIIb; RIVa; ŁIII; LzIII; N MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 79 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr X/194/07 z dnia 28.05.2007 r W trakcie sporządzania – nr 210 p https://bip.katowice.eu/PublishingImages/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/tekst%20uchwały%20-%20przystąpienie%20210p.pdf OZNACZENIE W MPZP…

Ulica Borki

Ulica Borki

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice-Burowice, ul. Borki NUMER OBRĘBU 0004 KARTA MAPY 8 NUMERY DZIAŁEK 734/33; 736/44; 746/43; 741/56; 274/44; 757/44 POWIERZCHNIA 1,3ha BONITACJA RIVa, RIVb, RV, LzIV, PsIV MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r. OZNACZENIE W MPZP 1U – Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej…

Ulica Olimpijska

Ulica Olimpijska

LOKALIZACJA Dzielnica Bogucice, ul. Olimpijska NUMER OBRĘBU 0002 KARTA MAPY 28;29 NUMERY DZIAŁEK 21/38; 1/21;74/60 POWIERZCHNIA 0,91ha BONITACJA B; Bi MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący Nr 178 -Uchwała Nr XX/478/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28.05.2020 OZNACZENIE W MPZP 3UM – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE zabudowa usługowo – mieszkaniowa PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE obiekty…