Podobne wpisy

Przyjazne otoczenie i zaplecze kadrowe wzmacniają atrakcyjność Katowic wśród inwestorów

W Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zatrudnionych jest prawie 32 tys. pracowników w 135 centrach usług biznesowych, z czego 26,6 tys. osób pracuje w Katowicach w ponad 100 centrach. Tym samym Katowice pozostają w czołówce miast z rozwiniętą specjalizacją w obszarze usług biznesowych. Umacnia się również pozycja Katowic w zakresie usług wysokospecjalistycznych opartych na wiedzy (KIBS) – wynika z najnowszego raportu „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Katowicach”, przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL, we współpracy z firmami Colliers, Mercer, Randstad i Randstad Sourceright.

Od lat systematycznie rośnie rola Katowic i GZM w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. W okresie ostatniego pięciolecia zatrudnienie w centrach usług w Katowicach i GZM wzrosło o 60%, co przełożyło się na blisko 12 tys. nowych miejsc pracy. Tylko w ciągu roku przybyło ponad 2 250 miejsc, co daje blisko 190 miejsc pracy miesięcznie. W I kwartale 2023 r. udział Katowic i GZM w ogólnym zatrudnieniu w sektorze wynosił 7,3%. Region jest w pierwszej piątce w kraju pod względem wielkości branży.

– Po danych z raportu widać, że sektor usług biznesowych ma niezaprzeczalnie ogromny wpływ na atrakcyjność naszego regionu i samych Katowic jako konkurencyjnego miejsca pracy i zamieszkania. W Katowicach inwestujemy zarówno w nowe technologie, jak i w poprawę jakości życia mieszkańców. W całej tej rozpiętości działań liczy się przede wszystkim mieszkaniec, który chce się na stałe związać z naszym miastem i być świadomym członkiem naszej społeczności, również w sensie tworzenia silnej lokalnej gospodarki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Zdjęcie UMK

Wzrost znaczenia usług wysokospecjalistycznych opartych na wiedzy

W Polsce rośnie znaczenie wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy (KIBS). Ponad 85% miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych stworzonych w ciągu ostatniego roku w kraju dotyczyło usług wymagających zaawansowanych kompetencji, najczęściej z zakresu technologii. Analizowane dane, takie jak współczynnik lokalizacji, wskazują, że KIBS rozwijają się w Katowicach szybciej niż inne sektory gospodarki.

– Obecnie główną kategorią w 135 centrach w Katowicach i GZM pozostają usługi IT, w których zatrudnionych jest ponad 44 procent pracowników całego sektora. Prężnie rozwijająca się oferta IT kładąca nacisk na rozwój oprogramowania, cyberbezpieczeństwo, analizę danych i sztuczną inteligencję, sprawia, że w regionie dominują właśnie centra IT, podczas gdy w całej Polsce są to centra SSC/GBS – informujedr hab. Stanisław Umiński, starszy analityk i ekspert ABSL.

Dane z raportu przygotowanego przez zespół ABSL potwierdzają, że jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do rozwoju sektora usług w regionie jest wykwalifikowana i wielojęzyczna kadra. Każdego roku na rynek pracy w regionie wchodzi wielu absolwentów kierunków związanych z sektorem, takich jak finanse, informatyka czy administracja biznesowa.

– Studenci i absolwenci to szczególnie ważna grupa z perspektywy sektora usług biznesowych. Dlatego ważna jest otwartość firm do ich zatrudniania i kształcenia, ale także oferowanie im elastycznych warunków pracy odpowiednich do ich potrzeb. Pracodawcy o tych umiejętnościach będą cieszyć się większym zainteresowaniem kandydatów – podkreśla Edyta Janas, dyrektor ds. sprzedaży, Randstad Sourceright, EMEA.

Wśród pracowników powszechna jest znajomość języka angielskiego. Liczna grupa biegle włada również innymi językami, w tym niemieckim, francuskim oraz hiszpańskim. Łącznie w centrach w regionie pracownicy obsługują procesy w 38 językach.

Potencjał aglomeracji – możliwy wzrost zatrudnienia do 35 000 osób

Zgodnie z prognozami sprzed roku, w Katowicach i GZM został osiągnięty poziom zatrudnienia wynoszący obecnie prawie 32 000 osób. Prognoza na rok 2024 r. w wersji optymistycznej zakłada wzrost zatrudnienia do ponad 35 000. Najwięcej ze wszystkich 135 centrów usług biznesowych zlokalizowanych jest w Katowicach (105). Na kolejnym miejscu znajdują się Gliwice (14), na trzecim ex aequo Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec (3) oraz Bytom (2), Kotlarnia, Ruda Śląska, Tychy, Zabrze i Żernica (po jednym). Inwestorzy zagraniczni pochodzą z 18 państw. Najliczniej reprezentowani są inwestorzy z USA (26), Niemiec (15) oraz Francji (13). Polscy inwestorzy są obecnie właścicielami 35 centrów.

– Katowice są liderem aglomeracji GZM. Świadczy o tym zarówno liczba centrów, jak i liczba pracowników. Zgodnie z logiką rozwoju regionalnego i procesów aglomeracyjnych, Katowice są częścią dużej aglomeracji, która wywiera wyraźnie pozytywny wpływ na atrakcyjność miasta. Dzieje się tak za sprawą dostępności puli talentów oraz pozytywnych efektów związanych z interakcjami wielu osób w obrębie aglomeracji. W perspektywie długoterminowej rosnąca współpraca miast w ramach Metropolii dodatkowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności lokalizacji – mówi Stanisław Cieśla, ABSL Silesia Chapter Lead i Site Lead Centrum Usług Kyndryl w Katowicach.

Katowice w 2023 roku zostały uznane za szóste duże miasto w kategorii miast przyszłości w rankingu fDi Intelligence publikowanym przez zespół analityków Financial Times. Stolica województwa śląskiego znalazła się w gronie tak znakomitych miast jak Porto, Birmingham, Glasgow, Antwerpia i Manchester. Cały ranking uwzględnia 370 europejskich miast oraz 148 regionów i ocenia ich perspektywy dla rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zgodnie z przyjętą metodologią ośrodki były analizowane na podstawie wskaźników pogrupowanych według pięciu kategorii: potencjał gospodarczy, zasoby ludzkie i lifestyle, efektywność kosztowa, infrastruktura oraz przyjazne nastawienie do biznesu. Obszarem, w którym zostały wyróżnione Katowice jest strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (fDi Strategy). W tym obszarze, eksperci przeanalizowali zgłoszenia 60 europejskich lokalizacji.

Zdjęcie UMK

Rynek biurowy – ciekawe opcje najmu

Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej to jeden z istotniejszych czynników przyciągających firmy do danej lokalizacji. Zasoby biurowe Katowic sięgają 750 000 m2, dając temu rynkowi piąte miejsce w Polsce, a w budowie pozostaje kolejne 80 000 m2.

Sytuacja na katowickim rynku biurowym jest bardzo dynamiczna. Region cechuje się dużą ofertą nowoczesnych przestrzeni, a także licznymi możliwościami modyfikacji dla najemcy, jak np. możliwość podnajmu gotowej i wyposażonej w meble powierzchni, a także duża dostępność powierzchni typu flex – informuje Barbara Pryszcz, Regional Director, Colliers Katowice.

***

Raport przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Colliers, Mercer, Randstad i Randstad Sourceright.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Raport do pobrania ze strony invest.katowice.eu dostępny jest tutaj: https://invest.katowice.eu/baza-wiedzy/

Podobne wpisy