Podobne wpisy

Raport o stanie miasta

fot. Kamil Kalkowski

Katowice przygotowały “Raport o stanie miasta Katowice 2022”, który zostanie omówiony na najbliższych posiedzeniach komisji Rady Miasta oraz podczas czerwcowej sesji.

W raporcie znalazły się informacje dot. wykonania Budżetu Obywatelskiego, walki z negatywnymi trendami demograficznymi, rewolucja transportowa, budowa marki miasta jako centrum biznesowego oraz jakości powietrza.

fot. NDI

Będziemy kontynuować walkę o czyste powietrze w naszym mieście, bo mimo, że rok 2022 był najlepszy w historii pomiarów PM10, to wciąż mamy sporo do zrobienia w tym obszarzedodaje prezydent Marcin Krupa. Porównując rok 2022 i 2021 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o prawie 10%, a na przestrzeni 12 lat jest to spadek prawie o połowę. Tylko w 2022 roku Katowice pomogły sfinansować wymianę rekordowej liczby 1848 pieców.

W raporcie wymienione zostały nagrody i wyróżnienia, które otrzymały Katowice w ubiegłym roku. Były to m.in.: 1. miejsce w rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu miesięcznika „Forbes”; tytuł miasta przyjaznego inwestorom (to jedna z dwunastu kategorii Prime Property Prize, przyznawanych podczas Property Forum), a także wyróżnienie za konkurs „Kopalnia Start-upów” w plebiscycie Innowacyjny Samorząd 2022, który organizowany jest przez Polską Agencję Prasową i Serwis Samorządowy PAP.

for. Radosław Kaźmierczak

Rok 2022 wiązał się z napływem tysięcy uchodźców z Ukrainy, kryzysem energetycznym, wysoką inflacją i pogarszającą się sytuacją osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W obliczu tych wyzwań miasto Katowice realizowało działania w celu zminimalizowania skutków gospodarczych i udzielenia wsparcia dla podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pomimo tych niespodziewanych czynników zewnętrznych, sytuacja finansowa Miasta w 2022 r. była dość stabilna, o czym świadczą stojące na wysokim poziomie dwa wskaźniki: dochody wykonane zostały w 97% założonego planu, przy realizacji 90% zaplanowanych zadań planu po zmianach. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 112,8 mln zł a poziom zadłużenia Miasta pozostawał na bezpiecznym poziomie.

Raport można przeczytać: raport

Podobne wpisy