Podobne wpisy

Katowice z wyróżnieniem miesięcznika „Forbes”

Katowice zajęły drugie miejsce w rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu prestiżowego miesięcznika „Forbes”. Gala wręczenia nagród odbyła się we wtorek wieczorem (17.10.2023 r.), podczas Europejskiego Forum Samorządów Local Trends w Poznaniu. Współpraca miasta z biznesem przynosi również korzyści mieszkańcom Katowic.

fot. Local Trends

Aby miasto było atrakcyjnym miejscem do życia, musi mieć dobrą ofertę mieszkaniową, bogatą ofertę spędzania czasu wolnego oraz różnorodny rynek pracy. Właśnie w tym ostatnim kontekście podejmujemy działania na rzecz biznesu, który te miejsca pracy tworzy. Działania takie jak powstanie Wydziału Obsługi Inwestorów czy funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink przynoszą efekty – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Szczególnie ważnym działaniem jest zaangażowanie inwestorów w rozwój Katowic, którzy otwierając swoje biura w naszym mieście z jednej strony dając katowiczanom dobrze płatną pracę, a z drugiej strony odprowadzają u nas swoje podatki, dzięki czemu możemy rewitalizować kolejne parki, rozbudowywać infrastrukturę sportową, czy uruchamiać kolejne prospołeczne inicjatywy – dodaje prezydent.

Katowice drugie w rankingu

W ramach rankingu miasta i gminy podzielono na pięć kategorii według liczby mieszkańców: powyżej miliona, 300 tys. – do miliona, 150 – 299 tys. (w tej kategorii znalazły się Katowice), 50 – 149 tys., poniżej 50 tys. Do przeliczenia na 1000 mieszkańców wzięto pod uwagę następujące dane: liczbę netto rejestracji nowych spółek w danej miejscowości (po odjęciu od nowych rejestracji upadłości i wykreśleń z rejestru); liczbę zarejestrowanych spółek zagranicznych; saldo migracji spółek (przeniesione do miejscowości minus wyprowadzone z niej). Temu ostatniemu czynnikowi autorzy rankingu przyznali wagę trzy razy wyższą niż pozostałym. Dane dostarczył Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. W tegorocznym zestawieniu miesięcznika „Forbes” pierwsze miejsce zajął Rzeszów, drugie Katowice, a za nimi uplasowały się Białystok i Gdynia.

Katowice osiągnęły poziom 750 000 m2 przestrzeni biurowej i nadal się w tym zakresie rozwijają. Największe realizowane obecnie projekty to Grundmanna Office Park A, Eco City Katowice, czy niedawno oddany do użytku Craft. – Oprócz przestrzeni biurowych, Katowice oferują również zrównoważony transport, liczne przestrzenie zielone oraz silne tradycje akademickie, a ich dodatkowym atutem jest dostęp do 3 międzynarodowych lotnisk oraz bogata oferta tzw. przemysłu czasu wolnego – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice. – Te wszystkie aspekty tworzą z Katowic wyróżniające się miejsce dla potencjalnych inwestorów – dodaje.

fot. Kamil Kalkowski

Korzyści dla mieszkańców

Dbanie o inwestorów przekłada się nie tylko na nowe miejsca pracy, ale również wpływy do budżetu miasta – czy to z podatku od nieruchomości, CIT, czy PIT pracowników zatrudnionych w nowych firmach. Dla Katowic, w skali bieżącego roku spodziewane dochody wyniosą 277 mln z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 204 mln zł z tytułu udziału w podatku CIT i 536,1 mln z tytułu udziału w podatku PIT. Z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (USK) wynika, że w sierpniu 2023 r. bezrobocie w Katowicach kształtowało się na poziomie 1,1% i było jednym z najniższych w Polsce. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 129,6 tys. osób, przy średnim wynagrodzeniu w tym sektorze nieco ponad 8 796 zł.

Współpraca miasta ze środowiskiem biznesu znajduje również odzwierciedlenie w licznych programach skierowanych do mieszkańców. Jednym z nich jest mający już 10 lat program Corporate Readiness Certificate (CRC). Jest on skierowany do studentów i absolwentów do 2 lat po studiach. W ramach tego projektu 4 firmy działające w Katowicach: Accenture, EY, ING Hubs Poland i Kyndryl umożliwiają młodym ludziom wejście w świat biznesu i IT. W trakcie trwania programu studenci poznają współczesne metody pracy, najnowsze technologie oraz systemy zarządzania, a najlepsi z nich zapraszani są do pracy bądź udziału w programach stażowych w firmach tworzących tę inicjatywę. Program został zapoczątkowany w Katowicach – teraz ma zasięg ogólnopolski.

Kolejnym edukacyjnym programem, ale skierowanym do nieco młodszych mieszkańców Katowic jest program Katowice Miastem Fachowców. Ma on na celu promowanie kształcenia w szkołach branżowych i technicznych, wzmocnienie atrakcyjności tego typu kształcenia i ukazanie związanych z nim perspektyw zawodowych. Program jest realizowany w czterech etapach: lekcja wychowawcza w szkole, wizyta studyjna w firmie, wizyta w szkole technicznej/branżowej I stopnia i na koniec podsumowująca lekcja wychowawcza. Dotychczas zrealizowano cztery edycje programu, w których wzięło udział prawie 4000 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i odbyło się prawie 200 wizyt studyjnych w firmach.

Inne realizowane programy edukacyjne to np. „Katowice, biznes i moja przyszłość” czy „P-TECH”. Sporą wartością współpracy miasta z biznesem są również liczne działania firm działających w Katowicach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Bardzo często to projekty proekologiczne. Sopra Steria wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty, Carrefour oraz firmą IT Orbus Software regularnie uczestniczą w sprzątaniu wybranych dzielnic, które często wskazują sami mieszkańcy. Firma Adverity, Sopra Steria, Fujitsu, IBM sadzą rośliny w ramach akcji zazieleniania miasta. Wraz z rosnącą świadomością na temat zmian klimatycznych oraz pozycji zieleni miejskiej biznes inwestuje w jakość przestrzeni, która służy zarówno im, jak i lokalnej społeczności. Ostatnio partnerzy programu Corporate Readiness Certificate zazielenili kolejną przestrzeń niedaleko Spodka.

Wspólne działania skracają dystans oraz jednoczą mieszkańców i pracowników biur, którzy często sami są mieszkańcami wybranych terenów.

fot. KMF

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Podobne wpisy