Ulica Sezamkowa

Ulica Sezamkowa

LOKALIZACJA Dzielnica Kostuchna, ul. Sezamkowa NUMER OBRĘBU 0012 KARTA MAPY 12 NUMERY DZIAŁEK 613/31 POWIERZCHNIA 0,3ha BONITACJA RV MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 56 – UCHWAŁA NR XXXVI/737/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2005 r. OZNACZENIE W MPZP MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej zabudowę…

Ulica Brynowska

Ulica Brynowska

LOKALIZACJA Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Brynowska NUMER OBRĘBU 0003 KARTA MAPY 30 NUMERY DZIAŁEK 133/9; 133/6; 157/7 POWIERZCHNIA 0,3ha BONITACJA Bp; dr MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 99 – UCHWAŁA NR XLV/940/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 sierpnia 2009 r. OZNACZENIE W MPZP 1MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE…

Ulica Korczaka

Ulica Korczaka

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Korczaka NUMER OBRĘBU 0005 KARTA MAPY 5 NUMERY DZIAŁEK 1584/160; 1579/15; 1583/160; 1367/31; 1365/15; 1364/15; 868/15; 1245/15; 1593/15 POWIERZCHNIA 2,5ha BONITACJA RV; N; RIVb MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r. OZNACZENIE W MPZP 2MWU; 5MWU– Tereny zabudowy…

Ulica Andersa 2

Ulica Andersa 2

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Andersa NUMER OBRĘBU 0005 KARTA MAPY 5 NUMERY DZIAŁEK 1499/160; 1501/160; 1214/160 POWIERZCHNIA 1,7ha BONITACJA RV MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r. OZNACZENIE W MPZP 5MWU– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE…

Ulica Andersa 1

Ulica Andersa 1

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Andersa NUMER OBRĘBU 0004 KARTA MAPY 8 NUMERY DZIAŁEK 729/32; 733/33; 737/44 POWIERZCHNIA 1,5ha BONITACJA RIVb; LzIV, RV MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r. OZNACZENIE W MPZP 4MWU– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej…

Ulica Roździeńska

Ulica Roździeńska

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Roździeńska NUMER OBRĘBU 0005 KARTA MAPY 4 NUMERY DZIAŁEK 1087/57; 1093/30 POWIERZCHNIA 0,5ha BONITACJA B; Ba MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 76 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr VII/93/07 z dnia 26.02.2007 r. OZNACZENIE W MPZP 4P,U– Tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE obiekty i urządzenia…

Ulica Bocheńskiego

Ulica Bocheńskiego

LOKALIZACJA Dzielnica Załęże, ul. Bocheńskiego NUMER OBRĘBU 0001 KARTA MAPY 39 NUMERY DZIAŁEK 42/29, 42/30, 42/22, 42/54, 42/53, 42/48, 42/49, 42/26, 42/51, 42/9 POWIERZCHNIA 6,4ha BONITACJA Tr, Ba MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 138 – UCHWAŁA NR LIII/1255/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 10 września 2014 r. OZNACZENIE W MPZP 03 UPT, 04 UPT…

Ulica Woźniczki

Ulica Woźniczki

LOKALIZACJA Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Woźniczki NUMER OBRĘBU 0003 KARTA MAPY 30 NUMERY DZIAŁEK 156/2; 155/2; 151/2 POWIERZCHNIA 0,2ha BONITACJA Bp; dr MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 171 – Uchwała nr VI/101/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28.04.2019 OZNACZENIE W MPZP 3U – teren zabudowy usługowej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE Zabudowa usługowa obejmująca usługi:…

Ulica Ligocka

Ulica Ligocka

LOKALIZACJA Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Ligocka NUMER OBRĘBU 0003 KARTA MAPY 17 NUMERY DZIAŁEK 94/2; 94/1; 95/1; 95/2; 93/1; 93/2 POWIERZCHNIA 0,49ha BONITACJA Ps; Ba; dr MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 113 – UCHWAŁA NR X/152/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r OZNACZENIE W MPZP 2 U/KSp – tereny…

Ulica Wende

Ulica Wende

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Wende NUMER OBRĘBU 0005 KARTA MAPY 3 NUMERY DZIAŁEK 1457/2 POWIERZCHNIA 2,7ha BONITACJA Bz; RIVb; MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 145 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXIV/504/16 z dnia 27.04.2016 r OZNACZENIE W MPZP 04U PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi: administracyjno-biurowe, turystyczne, konsumpcyjne, handlu…