Opis terenu inwestycyjnego -szablon

LOKALIZACJA

Dzielnica Kostuchna, ul. Sezamkowa

NUMER OBRĘBU

0012

KARTA MAPY

12

NUMERY DZIAŁEK

613/31

POWIERZCHNIA

0,3ha

BONITACJA

RV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 56 – UCHWAŁA NR XXXVI/737/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2005 r.

OZNACZENIE W MPZP

MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą – w obiektach wolnostojących na wydzielonych działkach

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

jako funkcję uzupełniającą – nieuciążliwych usług wbudowanych, …

Ulica Brynowska

Ulica Brynowska

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Brynowska

NUMER OBRĘBU

0003

KARTA MAPY

30

NUMERY DZIAŁEK

133/9; 133/6; 157/7

POWIERZCHNIA

0,3ha

BONITACJA

Bp; dr

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 99 – UCHWAŁA NR XLV/940/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 sierpnia 2009 r.

OZNACZENIE W MPZP

1MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych z zakresu użyteczności publicznej
samodzielne obiekty usługowe użyteczności publicznej, …

Ulica Korczaka

Ulica Korczaka

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Korczaka

NUMER OBRĘBU

0005

KARTA MAPY

5

NUMERY DZIAŁEK

1584/160; 1579/15; 1583/160; 1367/31; 1365/15; 1364/15; 868/15; 1245/15; 1593/15

POWIERZCHNIA

2,5ha

BONITACJA

RV; N; RIVb

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r.

OZNACZENIE W MPZP

2MWU; 5MWU– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej

4ZP – tereny zieleni urządzonej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub …

Ulica Andersa 2

Ulica Andersa 2

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Andersa

NUMER OBRĘBU

0005

KARTA MAPY

5

NUMERY DZIAŁEK

1499/160; 1501/160; 1214/160

POWIERZCHNIA

1,7ha

BONITACJA

RV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r.

OZNACZENIE W MPZP

5MWU– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub zabudowa usługowa użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
obiekty małej architektury i place …