Opis terenu inwestycyjnego -szablon

LOKALIZACJA

Dzielnica Kostuchna, ul. Sezamkowa

NUMER OBRĘBU

0012

KARTA MAPY

12

NUMERY DZIAŁEK

613/31

POWIERZCHNIA

0,3ha

BONITACJA

RV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 56 – UCHWAŁA NR XXXVI/737/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2005 r.

OZNACZENIE W MPZP

MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą – w obiektach wolnostojących na wydzielonych działkach

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

jako funkcję uzupełniającą – nieuciążliwych usług wbudowanych, …