Ulica Kolońska

Ulica Kolońska

LOKALIZACJA Dzielnica Załęże, ul. Kolońska NUMER OBRĘBU 0001 KARTA MAPY 41,42 NUMERY DZIAŁEK 96/4, 97/1, część 99/8, 58/35, 58/12, 58/28, 96/6, 97/2, 99/9 POWIERZCHNIA 1,4ha BONITACJA RIVb, PsIV, N, Bi MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 161 – Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu…

Ulica Ścianowa

Ulica Ścianowa

LOKALIZACJA Dzielnica Załęże, ul. Ścianowa NUMER OBRĘBU 0001 KARTA MAPY 41 NUMERY DZIAŁEK 11/1, 9, 8/1, 12, 27/8, 11/3, 11/4 POWIERZCHNIA 1,3ha BONITACJA B, Ba, RIVa, Bp, RIVa, Bi, PsIV MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 161 – Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu…

Ulica Siemianowicka

Ulica Siemianowicka

LOKALIZACJA Dzielnica Wełnowiec-Józefowiec, ul. Siemianowicka NUMER OBRĘBU 0004 KARTA MAPY 2 NUMERY DZIAŁEK 327/252; 325/252; 276/252; 330/252; 323/252 POWIERZCHNIA 1,1ha BONITACJA N, Bp, dr MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Studium OZNACZENIE W MPZP UP2 – obszary zabudowy usługowo-produkcyjnej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE usługi administracyjno-biurowe usługi handlu hurtowego usługi handlu giełdowego i targowiskowego magazyny usługi produkcyjne obsługa transportu salony…

Ulica Milowicka

Ulica Milowicka

LOKALIZACJA Dzielnica Dąbrówka mała, ul. Milowicka NUMER OBRĘBU 0004 KARTA MAPY 13 NUMERY DZIAŁEK 314/32; 317/32; 281/32; 316/32 POWIERZCHNIA 1,0 ha BONITACJA RIVb, Bi MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Studium OZNACZENIE W MPZP MUn1 – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE zabudowa mieszkaniowo-usługowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usługi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu…

Ulica Paderewskiego

Ulica Paderewskiego

LOKALIZACJA Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, ul. Paderewskiego NUMER OBRĘBU 0002 KARTA MAPY 62 NUMERY DZIAŁEK 4/69; 4/79; 4/73 POWIERZCHNIA 0,3ha BONITACJA B MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 77– Uchwała Rady Miasta Katowice nr VII/95/07 z dnia 26.02.2007r. Obowiązujący nr 57 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr XL/823/05 z dnia 25.04.2005r. OZNACZENIE W MPZP nr 77 OZNACZENIE…

Ulica Sezamkowa

Ulica Sezamkowa

LOKALIZACJA Dzielnica Kostuchna, ul. Sezamkowa NUMER OBRĘBU 0012 KARTA MAPY 12 NUMERY DZIAŁEK 613/31 POWIERZCHNIA 0,3ha BONITACJA RV MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 56 – UCHWAŁA NR XXXVI/737/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2005 r. OZNACZENIE W MPZP MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej zabudowę…

Ulica Brynowska

Ulica Brynowska

LOKALIZACJA Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Brynowska NUMER OBRĘBU 0003 KARTA MAPY 30 NUMERY DZIAŁEK 133/9; 133/6; 157/7 POWIERZCHNIA 0,3ha BONITACJA Bp; dr MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 99 – UCHWAŁA NR XLV/940/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 sierpnia 2009 r. OZNACZENIE W MPZP 1MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE…

Ulica Roździeńska

Ulica Roździeńska

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Roździeńska NUMER OBRĘBU 0005 KARTA MAPY 4 NUMERY DZIAŁEK 1087/57; 1093/30 POWIERZCHNIA 0,7ha BONITACJA B; Ba MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 76 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr VII/93/07 z dnia 26.02.2007 r. OZNACZENIE W MPZP 4P,U– Tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE obiekty i urządzenia…

Ulica Bocheńskiego

Ulica Bocheńskiego

LOKALIZACJA Dzielnica Załęże, ul. Bocheńskiego NUMER OBRĘBU 0001 KARTA MAPY 39 NUMERY DZIAŁEK 42/29, 42/30, 42/22, 42/54, 42/53, 42/48, 42/49, 42/26, 42/51, 42/9 POWIERZCHNIA 6,4ha BONITACJA Tr, Ba MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 138 – UCHWAŁA NR LIII/1255/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 10 września 2014 r. OZNACZENIE W MPZP 03 UPT, 04 UPT…

Ulica Wende

Ulica Wende

LOKALIZACJA Dzielnica Szopienice – Burowiec, ul. Wende NUMER OBRĘBU 0005 KARTA MAPY 3 NUMERY DZIAŁEK 1457/2 POWIERZCHNIA 2,7ha BONITACJA Bz; RIVb; MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Obowiązujący nr 145 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXIV/504/16 z dnia 27.04.2016 r OZNACZENIE W MPZP 04U PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi: administracyjno-biurowe, turystyczne, konsumpcyjne, handlu…