Ulica Górniczego Dorobku

LOKALIZACJA

Dzielnica Janów – Nikiszowiec, ul. Górniczego Dorobku

NUMER OBRĘBU

0008

KARTA MAPY

1

NUMERY DZIAŁEK

1993/86; 1948/86

POWIERZCHNIA

12ha

BONITACJA

RIIIb; RIVa; ŁIII; LzIII; N

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 79 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr X/194/07 z dnia 28.05.2007 r

W trakcie sporządzania – nr 210 p https://bip.katowice.eu/PublishingImages/Lists/Dokumenty/fd_Element_Edit/tekst%20uchwały%20-%20przystąpienie%20210p.pdf

OZNACZENIE W MPZP

1P, U

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

obiekty produkcyjne
składy
magazyny

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

usługi nieuciążliwe
zieleń urządzona

UWAGI

Ze względu na zrealizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową, …

Ulica Borki

Ulica Borki

LOKALIZACJA

Dzielnica Szopienice-Burowice, ul. Borki

NUMER OBRĘBU

0004

KARTA MAPY

8

NUMERY DZIAŁEK

734/33; 736/44; 746/43; 741/56; 274/44; 757/44

POWIERZCHNIA

1,3ha

BONITACJA

RIVa, RIVb, RV, LzIV, PsIV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 109 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXI/1245/10 z dnia 30.06.2010 r.

OZNACZENIE W MPZP

1U – Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

zabudowa usługowa użyteczności publicznej

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

obiekty małej architektury i place zabaw
ścieżki piesze i rowerowe
sieci i urządzenia …

Ulica Olimpijska

Ulica Olimpijska

LOKALIZACJA

Dzielnica Bogucice, ul. Olimpijska

NUMER OBRĘBU

0002

KARTA MAPY

28;29

NUMERY DZIAŁEK

21/38; 1/21;74/60

POWIERZCHNIA

0,91ha

BONITACJA

B; Bi

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący Nr 178 -Uchwała Nr XX/478/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28.05.2020

OZNACZENIE W MPZP

3UM – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

zabudowa usługowo – mieszkaniowa

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2 000,0 m2 , wbudowane w obiekty usługowe lub usługowo – mieszkaniowe, których łączna …